Welkom op de website van Libertas Optima Rerum

Achtergrondinfo

Libertas, atis f (liber2) vrijheid

 1. (burgerlijke) vrijheid v. Rom. burgers, waartoe het stemrecht in de comitia en deelname aan lekenrechtbanken behoorden;
 2. servos ad libertatem vocare slaven de vrijheid beloven; libertatem alci donare, eripere; alqm e servitute in libertatem vindicare bevrijden;
 3. ad usurpandam libertatem vocare oproepen om het stemrecht uit te oefenen; omnes homines natura libertati studere et condicionem servitutis odisse (Caes.); vrijheid v.e. staat, zelfstandigheid, autonomie, onafhankelijkheid, ihb. republikeinse staatsvorm; » libertati favere; libertatem perdere, repetere, restituere;
 4. vrijheidszin [innata; timefacta];
 5. losbandigheid, teugelloosheid (in: gen.) [nimia; omnium rerum];
 6. gelegenheid, toestemming [loquendi];
 7. vrijmoedigheid, onverschrokkenheid [ingenii]; » quasi per libertatem; libertatem requirere;
 8. personif. Libertas godin v.d. vrijheid.

Optimus, gen. otis (optimus)

 1. adj. bij de besten horend,
 2. voornaam, aristocratisch [genus; matronae; status rei publicae aristocratie];
  subst. m aristocraat, optimaat, lid v.d. senaatspartij; patriot; meestal plur. optimatus, um en ium de optimaten, de senaatspartij itt. de volkspartij (populares).

Rerum, komt van res

 1. goed, zaak

Historie
Dico tibi verum, libertas optima Rerum; Nunquam servili sub nexu vivito, fili.
My son, I tell thee soothfastlie, No gift is like to libertie; Then never live in slaverie.
[William Wallace]